Facebook Votes - Bình chọn các cuộc thi trên FB

Tôi sẽ giúp bạn tăng số lượt bình chọn Facebook trên các cuộc thi Online bạn đang tham gia

Mỗi cuộc thi đều có cách thức bình chọn khác nhau nên bạn cần liên hệ trước để mình kiểm tra và tư vấn cho bạn cách làm cũng như chiến thuật hiệu quả nhất

Các phương pháp thông thường mà các cuọc thi hay sử dụng

- Facebook contest votes
- Facebook Apps votes
- Email votes
- Web Vote
...

Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ các quy định của ban tổ chức từng cuộc thi để có cách làm phù hợp và đúng luật

FacebookVote

Đảm bảo các Acc tham gia bình chọn là người dùng thực, thay đổi IP khác nhau khi Vote. và hoàn thành cho bạn trong thời gian ngắn nhất